Themaregister ambtelijke omkoping

Bij het opsporen van misdrijven is de Rijksrecherche ook afhankelijk van informatie van anderen. Om integriteitsschendingen binnen de overheid te voorkomen en aan te pakken wil de Rijksrecherche beter gebruik maken van informatie die bij verschillende opsporings-diensten en overheden beschikbaar is.

In een speciaal register, het Themaregister ambtelijke omkoping, worden gegevens over ambtelijke omkoping op één plek opgeslagen. Dankzij dit register kunnen ook minder concrete (vage) signalen – in de opsporing ook wel ‘zachte opsporingsinformatie’ genoemd –  worden opgeslagen en langer worden bewaard. In combinatie met bijvoorbeeld meerdere soortgelijke signalen kan deze informatie later gebruikt worden in een strafrechtelijk onderzoek of aanleiding geven tot het opstarten van nieuw onderzoek. 

Voorbeeld

Bij de vertrouwenspersoon van de gemeente komt een melding binnen over een medewerker die wel heel nauwe banden onderhoudt met een ondernemer. Zowel zakelijk als privé. De ondernemer is een regelmatig terugkerende opdrachtnemer van de gemeente. Er zijn verder echter geen aanwijzingen voor niet-integer gedrag van de medewerker.

Bij een ander meldpunt komt een bericht binnen dat een ondernemer een vooralsnog onbekende ambtenaar van dezelfde gemeente heeft betaald voor het gegund krijgen van een aanbestedingsopdracht.

Beide meldingen worden opgenomen in het Themaregister ambtelijke omkoping. De Rijksrecherche vermoedt dat beide berichten mogelijk om dezelfde ambtenaar gaan. Uit de gepubliceerde aanbestedingsdocumenten blijkt dat de ondernemer enkele maanden geleden een aanbestedingsopdracht gegund heeft gekregen met dezelfde medewerker van de gemeente als contactpersoon. Ook heeft de medewerker kort geleden een nieuwe dure auto gekocht.

De combinatie van deze gegevens kan leiden tot een verdenking van mogelijk strafbare feiten gepleegd door de gemeenteambtenaar en de ondernemer. Op basis van deze verdenking kan de Rijksrecherche een onderzoek starten.

Meer weten?

Kijk hier wat de Rijksrecherche voor u kan betekenen.