Meld misstanden via email, telefoon of het contactformulier.

Meld misstanden

Bij het opsporen van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven is de Rijksrecherche ook afhankelijk van informatie van anderen.

Mocht u over informatie beschikken die voor ons van belang kan zijn dan kunt u dit melden via  info@rijksrecherche.nl of het formulier onderaan deze pagina invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met uw gegevens om.

Team Criminele Inlichtingen
In de praktijk is gebleken dat personen die waardevolle informatie hebben soms liever anoniem willen blijven. De Rijksrecherche (Team Criminele Inlichtingen) biedt de mogelijkheid om informatie anoniem te delen. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen of in een proces-verbaal vermeld. U kunt uw melding telefonisch kenbaar maken tijdens kantooruren op telefoonnummer 088 - 699 5305.
Afhankelijk van de situatie wordt bekeken of er een persoonlijke afspraak nodig is. 

U kunt ook een anonieme telefonische melding doen via Meld Misdaad Anoniem tel: 0800-7000.

Meld misstanden

Persoonsgegevens

Aanspreekvormverplicht *

Gegevens