Lees hoe u misstanden kunt melden

Heeft u informatie of vermoedens van misdrijven gepleegd door (semi-) ambtenaren? Neem dan contact met ons op.

Waarom melden?

Bij het opsporen van misdrijven is de Rijksrecherche ook afhankelijk van informatie van anderen. Stel je voor dat ambtenaren zich laten omkopen, geheime informatie lekken, fraude plegen of zich schuldig maken aan witwassen. De impact van deze misdrijven is groot. Daarom komt de Rijksrecherche in actie als er vermoedens zijn van ernstige corruptie binnen de overheid. 


Hoe kan ik misstanden melden?

Of het nu gaat om kleine of grote zaken. Mocht u over informatie beschikken, dan kunt u dit bij ons melden door:


Wanneer meld ik bij de Rijksrecherche?

Elke situatie is uniek. Het is daarom niet vreemd als u twijfelt of er sprake is van strafbaar gedrag. Door ons op de hoogte te brengen van de situatie kunnen wij meedenken. Enkele voorbeelden van strafbare feiten binnen de overheid:

  • Omkoping. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een gift, dienst of belofte is aangenomen in de wetenschap dat dit wordt aangeboden om iets te doen of juist na te laten wat in strijd is met de werkzaamheden.
  • Lekken van gevoelige informatie. Het gaat bijvoorbeeld om het delen van vertrouwelijke stukken of informatie uit systemen. Dit wordt schending van het ambtsgeheim genoemd.
  • Het plegen van fraude. Bij fraude gaat het om het bedriegen van personen, bedrijven of de overheid om daarmee voordeel te behalen ten koste van anderen. Voorbeelden van fraude zijn oplichting of witwassen van geld.
     

Hoe gaat het verder met mijn melding?

Dat verschilt per situatie. Wij zullen uw informatie zeer zorgvuldig behandelen en indien noodzakelijk nemen wij contact met u op. Elke melding zal worden beoordeeld. Dit betekent niet dat er voor elke melding een onderzoek gestart wordt. Op basis van de aanwijzing taken en inzet Rijksrecherche bepaalt de coördinatiecommissie Rijksrecherche (CCR) of de Rijksrecherche een onderzoek start.
 

Team Criminele Inlichtingen

In de praktijk is gebleken dat mensen met waardevolle informatie soms liever niet bekend willen worden. Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Rijksrecherche biedt de mogelijkheid om informatie te delen zonder dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met anderen of in een proces-verbaal vermeld worden. U kunt uw melding telefonisch kenbaar maken, bij voorkeur tijdens kantooruren (9.00 – 17.00 uur) op telefoonnummer 088 - 699 5305. Voor spoedgevallen die echt niet langer kunnen wachten kunt u ook buiten kantoortijd bellen. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken of een persoonlijke afspraak nodig is. Dit wordt dan zorgvuldig met u besproken en gepland.

Veel gestelde vragen Team Criminele Inlichtingen.
 

Anoniem melden

Een anonieme telefonische melding is mogelijk via Meld Misdaad Anoniem tel: 0800-7000.

Meld misstanden

Persoonsgegevens

* verplichte velden

Aanspreekvorm(verplicht)
0612345432 / 070-3561220
Gegevens

Verwerking persoonsgegevens

De Rijksrecherche gebruikt uw gegevens om uw melding te kunnen registreren en een terugkoppeling te kunnen geven of uw melding wordt opgepakt en wat de eventuele vervolgstappen zijn. Uw melding wordt door onze speciaal hiertoe opgeleide medewerkers in behandeling genomen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Uw gegevens worden bewaard op grond van de wettelijke verplichtingen die volgen uit de Wet Politiegegevens.