Preventie en advies

De Rijksrecherche kan vanuit haar expertise helpen bij het duiden van kwesties waar u als ambtenaar of bestuurder een onbestemd gevoel bij heeft. Als sparringpartner kan de Rijksrecherche met u meedenken over een aangewezen vervolgstap in kwesties die mogelijk de integriteit van een overheidsorganisatie aantasten. 

Sparringpartner voor ambtenaren

Als bestuurder of ambtenaar kunt u tegen situaties aanlopen die niet wenselijk en mogelijk zelfs strafbaar zijn, en daarmee een risico vormen voor de integriteit van de overheid. Het betreft veelal kwesties waarin de handelswijze van ambtenaren schadelijk is voor de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid.

Juist in die eerste fase van verkenning kunnen wij bijdragen. Om te helpen bij de duiding van wat er speelt. Om risico’s te onderkennen en waar nodig escalatie te voorkomen. Aan de hand van uw verhaal kunnen wij u adviseren over een vervolgtraject. Als betrokken bestuurder kunt u denken aan:

  • Wordt er informatie gelekt, zo ja, door wie?
  • Waar komen die geruchten over zelfverrijking vandaan, wat is er van waar?
  • Verloopt die aanstellingsprocedure wel volgens de regels?

Ze kunnen de basis vormen van een serieus probleem.

Als betrokken bestuurder of functionaris staat u voor de vraag:

  • Hoe moet ik deze situatie inschatten?
  • Zijn er maatregelen nodig, en wat is dan een passende interventie?
  • Betreft het misschien een (ambts)misdrijf waar verplicht aangifte van moet worden gedaan?
  • Kan ik voorkomen dat de kwestie publicitair escaleert, met alle schadelijke gevolgen van dien: juridisch, reputatie, het werkklimaat.

De signalenkaart

Een betrouwbare overheid is een sterke overheid. Hierin is voor ambtelijke corruptie geen plek. Ambtelijke corruptie tegengaan begint bij preventie. Op welke signalen moet u letten om ambtelijke corruptie tegen te gaan? De signalenkaart kan u helpen te bepalen op welke signalen u moet letten om ambtelijke corruptie te voorkomen. 

De signalenkaart

Contact voor ambtenaren

Ambtenaren en bestuurders kunnen contact met ons op via het adviespunt voor ambtsmisdrijven via advies@rijksrecherche.nl