Onderzoeken

De kerntaak van de Rijksrecherche is het opsporen en onderzoeken van mogelijk strafbaar gedrag van (semi-)ambtenaren. Daarnaast onderzoekt de Rijksrecherche geweldsincidenten waarbij zwaargewonden of dodelijke slachtoffers vallen, en waarbij politie of andere opsporingsambtenaar mogelijk betrokken zijn. Het betreft dan een onderzoek naar de feiten en omstandigheden van het politieoptreden.

Ambtelijke corruptie

De Rijksrecherche speelt een belangrijke rol bij het opsporen en onderzoeken van ambtelijke corruptie. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeken naar omkoping, vervalsing van documenten of schending van de geheimhoudingsplicht. De Rijksrecherche doet onderzoek onder het gezag van de officier van justitie. De uitkomsten van het onderzoek worden beoordeeld door de officier van justitie, die daarna een vervolgingsbeslissing neemt. Onderzoeken leiden dan ook regelmatig tot (strafrechtelijke) vervolging en maatregelen, zoals het afpakken van door misdrijf verkregen gelden.

Inzet van de Rijksrecherche kan ook wenselijk zijn bij zaken die vragen om specifieke expertise, of onderzoeken waarbij sprake is van delicate verhoudingen en waarbij alle schijn van partijdigheid moet worden vermeden.

Lees meer over ambtelijke corruptie en het melden van misstanden

Ernstige geweldsaanwending

De politie en Koninklijke Marachaussee zijn onder andere bevoegd om geweld te gebruiken om hun taak, de handhaving van de rechtsorde, uit te voeren. Het gebruikte geweld moet echter altijd in verhouding staan tot de ernst van de situatie en het misdrijf. Als sprake is van geweldsaanwending door opsporingsambtenaren met ernstige gevolgen, start de Rijksrecherche een onderzoek. Ook bij het overlijden van personen die zijn ingesloten in een politiecel wordt een onderzoek gestart.

Lees meer over de procedure bij ernstige geweldsaanwendingen door opsporingsambtenaren