Fatale politie incidenten

Patronen bij fatale incidenten binnen de context van politieoptreden

BekeReeks

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nationale Politie en de Rijksrecherche. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderzoek berust bij de auteurs.