Contact

Hier vindt u de contactgegevens en bezoekadressen per Rijksrecherche locatie. Voor algemene informatie is de Rijksrecherche op werkdagen bereikbaar van 8.00 - 12.00 uur op het  telefoonnummer 088-699 2800.

Voor het melden van misstanden verwijzen wij u naar het meldingsformulier.

Hoofdkantoor

Directie, bedrijfsvoering, stafbureau, Recherche Informatie en Specialismen, West I.
Bezoekadres: (alleen op afspraak)
Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Postbus 16424            
2500 BK Den Haag
Tel: 088-699 2800
E-mail: info@rijksrecherche.nl

Arthur van Baaren
Beeld: ©Rijksrecherche
dhr. A.S. (Arthur) van Baaren

Algemeen directeur:  dhr. A.S. (Arthur) van Baaren MSc
Directeur opsporing: dhr. mr. W. J. de Koning
Directeur bedrijfsvoering: dhr. drs. R. Oerlemans

Hoofd Recherche Informatie en Specialismen (RIS): dhr. R.G.H. de Ridder MA

Regio Den Haag (West I)

Regioleiding: mevr. drs. K.E. Schuit
Bezoekadres: (alleen op afspraak)
Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 (hoofdkantoor)
2595 AJ Den Haag
(Voor postbus en telefoon zie contactgegevens hoofdkantoor)

Regio Amsterdam (West II)

Regioleiding: mevr. drs. K.E. Schuit
Bezoekadres: (alleen op afspraak)
Piet Heinkade 55
1019 GM te Amsterdam (UP-building)
(Voor postbus en telefoon zie contactgegevens hoofdkantoor)

Regio Zwolle (Noord-Oost)

Regioleiding: dhr. M.L. Keuss EMTP
Bezoekadres: (alleen op afspraak)
Schuurmanstraat 2
8011 KP Zwolle
(Voor postbus en telefoon zie contactgegevens hoofdkantoor)

Regio Den Bosch (Zuid)

Regioleiding: dhr. M.L. Keuss EMTP
Bezoekadres: (alleen op afspraak)
Leeghwaterlaan 2
5223 BA 's-Hertogenbosch
(Voor postbus en telefoon zie contactgegevens hoofdkantoor)

Pers

Voor beleidsmatige vragen over de Rijksrecherche kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van het Parket-Generaal. Voor vragen over lopende onderzoeken van de Rijksrecherche kunt u terecht bij de persvoorlichting van het betrokken parket (onderdeel van het Openbaar Ministerie).

Algemeen persnummer Parket-Generaal Tel.: 088-6991102


Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.  Wet open overheid