Procedure na ernstige geweldsaanwending

Voor het handhaven van de rechtsorde en het bieden van hulpverlening komen opsporingsambtenaren regelmatig in situaties terecht waarin geweld gebruikt moet worden, omdat de omstandigheden hierom vragen. Zij worden getraind om met deze situaties om te gaan en zo nodig fysiek geweld, de wapenstok, pepperspray of, in het uiterste geval, hun vuurwapen te gebruiken. Voor de inzet van elk nieuw geweldsmiddel worden zij opgeleid.

Team Spoedeisende Inzet

De Rijksrecherche beschikt over een Team Spoedeisende Inzet (TSI). Deze rijksrechercheurs worden ingezet bij (gewelds)incidenten waarbij bijvoorbeeld de politie als partij is betrokken.

Het Team Spoedeisende Inzet wordt ingezet bij:

  • schietincidenten met enig letsel of dood tot gevolg;
  • overige geweldsconfrontaties met ernstig letsel of dood tot gevolg;
  • aanrijdingen met dienstvoertuigen met zwaar lichamelijk letsel of dood tot gevolg;
  • personen die toevertrouwd zijn aan de zorg van de politie en daarbij zwaar lichamelijk letsel oplopen of overlijden.

De Rijksrecherche start een onderzoek