Geweldgebruik politie

Alle gevallen van vuurwapengebruik door de politie en de Koninklijke Marechaussee met letsel of de dood tot gevolg worden onderzocht door de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie. Ook overige incidenten waarbij zwaargewonden of dodelijke slachtoffers vallen en de politie als partij betrokken is, worden door de Rijksrecherche onderzocht. Onder gezag van een officier van justitie doet de Rijksrecherche met distantie onpartijdig onderzoek. Als de Rijksrecherche het onderzoek heeft afgerond, beoordeelt het OM op grond van de onderzoeksresultaten of het vuurwapengebruik of ander optreden door de politie rechtmatig is geweest.

Onpartijdig

Vormen van agressie en intimidatie in de maatschappij vragen om gepast handhavend optreden van politiemensen. De wet eist dat onderzoek naar geweldsaanwending door opsporingsambtenaren met ernstige gevolgen onpartijdig en zorgvuldig dient te worden uitgevoerd. Dit is zowel van groot belang voor slachtoffers en nabestaanden als voor de betrokken opsporingsambtenaren.

De Rijksrecherche voorziet in de behoefte aan een opsporingsinstantie die onafhankelijk, vertrouwelijk en onpartijdig onderzoek kan instellen naar schietincidenten waarbij opsporingsambtenaren betrokken zijn. De Rijksrecherche maakt dus geen onderdeel uit van andere opsporingsinstanties, ook niet van de politie.