Rijksrecherche Caribisch Nederland

De Rijksrecherche staat voor een eerlijke overheid. Ook in Caribisch Nederland, bestaande uit de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) is de Rijksrecherche vertegenwoordigd. Vanuit de locatie Bonaire doet de Rijksrecherche onpartijdig onderzoek naar (mogelijk) strafbare feiten gepleegd door (semi-)ambtenaren.

De werkzaamheden van de Rijksrecherche in Caribisch Nederland vallen onder het gezag van de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. In de andere landen van het Koninkrijk zijn lokale landsrecherches verantwoordelijk voor het uitoefenen van deze taak. De landrecherches en de Rijksrecherche werken waar mogelijk samen op operationeel en beheersmatig niveau, zodat effectief kan worden opgetreden.