Rijksrecherche Caribisch Nederland

De Rijksrecherche staat voor een eerlijke overheid. Ook in Caribisch Nederland, bestaande uit de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) is de Rijksrecherche vertegenwoordigd. Vanuit de locatie Bonaire doet de Rijksrecherche onpartijdig onderzoek naar (mogelijk) strafbare feiten gepleegd door (semi-)ambtenaren.

De werkzaamheden van de Rijksrecherche in Caribisch Nederland vallen onder het gezag van de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. In de andere landen van het Koninkrijk zijn lokale landsrecherches verantwoordelijk voor het uitoefenen van deze taak. De landrecherches en de Rijksrecherche werken waar mogelijk samen op operationeel en beheersmatig niveau, zodat effectief kan worden opgetreden.

Taak

De belangrijkste taak van de Rijksrecherche is het opsporen en onderzoeken van (vermeend) strafbaar gedrag van overheidsfunctionarissen. De Rijksrecherche valt direct onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal. Zo vertolkt de Rijksrecherche de rol van onpartijdige instantie die (mogelijk) strafbaar gedrag binnen de overheid onderzoekt. De Rijksrecherche maakt dus geen onderdeel uit van andere opsporingsinstanties, ook niet van de politie.

Bij de Rijksrecherche werken ervaren rechercheurs die ondersteund worden door de stafafdeling en de afdeling bedrijfsvoering. Ze werken vanuit vier locaties in Nederland: Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch. In Den Haag zit ook het hoofdkantoor. In Caribisch Nederland (bestaande uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba, oftewel BES) heeft de Rijksrecherche ook een kantoor in Kralendijk (Bonaire).

De Rijksrecherche speelt een belangrijke rol bij het opsporen en onderzoeken van ambtelijke corruptie. Als ambtenaar, bestuurder of volksvertegenwoordiger kun je het vertrouwen van burgers in de overheid maken of breken. Het is daarom belangrijk dat zij altijd integer en zorgvuldig handelen. Bij (vermeend) strafbaar gedrag binnen de overheid kan de Rijkrecherche een onderzoek instellen. Dat gebeurt in opdracht van de Coördinatie Commissie Rijksrecherche (CCR) op verzoek van de hoofdofficier van justitie.

Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeken naar corruptie, het lekken van informatie, fraude of schending van de geheimhoudingsplicht door ambtenaren. Naast het doen van onderzoek zet de Rijksrecherche ook steeds vaker haar expertise in om haar kennis te delen met overheden, zodat bestuurders kunnen werken aan preventie van integriteitsschendingen en algemene weerbaarheid binnen de overheid.

Een andere belangrijke taak van de Rijksrecherche is het doen van strafrechtelijk onderzoek naar ernstige geweldsincidenten rondom politiefunctionarissen en andere overheidsfunctionarissen met politietaken. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeken waarbij opsporingsambtenaren in de uitoefening van hun functie gebruik maken van een vuurwapen, waarbij iemand wordt geraakt. Ook doet de Rijksrecherche onderzoek als iemand in een politiecel overlijdt. Voor alle betrokken partijen is het belangrijk dat onafhankelijk en onpartijdig onderzoek wordt gedaan: voor de slachtoffers en nabestaanden om te weten wat er precies is voorgevallen, maar ook voor de politiefunctionaris die weet of hij rechtmatig heeft gehandeld.

Ten slotte wordt de Rijksrecherche voor zaken gevraagd vanwege haar bijzondere expertise of vanwege de delicate verhoudingen die in een zaak een rol spelen