Organisatie

Bij de Rijksrecherche werken ervaren rechercheurs die ondersteund worden door de stafafdeling en de afdeling bedrijfsvoering. Ze werken vanuit vier locaties in Nederland: Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch. In Den Haag zit ook het hoofdkantoor. In Caribisch Nederland (bestaande uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba, oftewel BES) heeft de Rijksrecherche ook een kantoor in Kralendijk (Bonaire).

Wanneer wordt de Rijksrecherche ingezet?

Niet alle onderzoeken naar misdrijven gepleegd door (semi-)overheidsfunctionarissen worden door de Rijksrecherche uitgevoerd. Er zijn een aantal inzetcriteria :

  1. Rijksrecherche-onderzoeken zijn gericht op functionarissen in dienst van de (semi-)overheid;
  2. Rijksrecherche-onderzoeken zijn gericht op een mogelijk gepleegd misdrijf dat, naar alle waarschijnlijkheid, de integriteit van de Nederlandse overheid ernstig kan aantasten;
  3. Inzet van de Rijksrecherche is aan de orde als het onderzoek niet alleen onpartijdig moet zijn, maar ook als bij het onderzoek alle schijn van partijdigheid moet worden vermeden;
  4. Inzet van de Rijksrecherche is gewenst bij zaken die vragen om de expertise van de dienst of zaken waarbij sprake is van delicate verhoudingen.
    Zie ook: Aanwijzing taken en inzet Rijksrecherche

Coördinatie Commissie Rijksrecherche

Wanneer aan één of meerdere criteria wordt voldaan, wil dat niet automatisch zeggen dat de Rijksrecherche in actie komt. Per zaak beslist de Coördinatie Commissie Rijksrecherche (CCR) of inzet noodzakelijk is. De CCR staat onder voorzitterschap van een Procureur-generaal van het Openbaar Ministerie