Home

Home

1

1._Caroussel_440x248_120305-01EP046

Onderzoek naar vuurwapengebruik politiefunctionaris

Alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met ernstig letsel of de dood tot gevolg worden door de Rijksrecherche onderzocht. 


2

1._Caroussel_440x248_12035-01EP063

Ambtelijke corruptie

De Rijksrecherche onderzoekt ook overheidsoptreden in de brede zin van het woord. Er komt bijvoorbeeld overheidsinformatie op straat terecht die daar niet hoort. Er duiken berichten op over zelfverrijking door een bestuurder, politicus of een ambtenaar.

Nieuws

Officier van justitie

Twee agenten vervolgd in verband met overlijden Mitch Henriquez

19 september 2016, Arrondissementsparket Den Haag - Twee van de vijf agenten die vorig jaar betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez, zullen door het Openbaar Ministerie in Den Haag worden vervolgd. De andere drie agenten worden door het OM niet vervolgd. 
|Voorlopige uitkomsten onderzoek naar het overlijden van de heer Henriquez

Twee politiemedewerkers aangehouden op verdenking van schending ambtsgeheim en ambtsmisbruik

Arrondissementsparket limburg 08-08-2016 

Gezamenlijk persbericht van Openbaar Ministerie en Politie eenheid Limburg.

Op 8 augustus 2016 zijn twee medewerkers van de politie in Limburg aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim en ambtsmisbruik. Het gaat om een 50-jarige manwerkzaam in het basisteam Westelijke Mijnstreek en een 25-jarige vrouw van het basisteam Heerlen. Beiden zijn werkzaam binnen de basispolitiezorg.

Twitter

Rijksrecherche

De Rijksrecherche waakt over de integriteit van de Nederlandse overheid.

De Rijksrecherche levert nationaal en internationaal een bijdrage aan het waarborgen van een betrouwbare overheid. Zij verricht onpartijdig en met distantie onderzoek naar (vermeend) strafbaar gedrag van -in het bijzonder- overheidsfunctionarissen.

Zie ook