Home

Home

1

1._Caroussel_440x248_120305-01EP046

Onderzoek naar vuurwapengebruik politiefunctionaris

Alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met ernstig letsel of de dood tot gevolg worden door de Rijksrecherche onderzocht. 


2

1._Caroussel_440x248_12035-01EP063

Ambtelijke corruptie

De Rijksrecherche onderzoekt ook overheidsoptreden in de brede zin van het woord. Er komt bijvoorbeeld overheidsinformatie op straat terecht die daar niet hoort. Er duiken berichten op over zelfverrijking door een bestuurder, politicus of een ambtenaar.

Nieuws

|Voorlopige uitkomsten onderzoek naar het overlijden van de heer Henriquez

Twee politiemedewerkers aangehouden op verdenking van schending ambtsgeheim en ambtsmisbruik

Arrondissementsparket limburg 08-08-2016 

Gezamenlijk persbericht van Openbaar Ministerie en Politie eenheid Limburg.

Op 8 augustus 2016 zijn twee medewerkers van de politie in Limburg aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim en ambtsmisbruik. Het gaat om een 50-jarige manwerkzaam in het basisteam Westelijke Mijnstreek en een 25-jarige vrouw van het basisteam Heerlen. Beiden zijn werkzaam binnen de basispolitiezorg.

homepage rr

Geen strafvervolging na optreden arrestatieteam in Breda

14 juli 2016 - AP Zeeland-West-Brabant. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant stelt geen strafrechtelijke vervolging in naar aanleiding van het optreden van een arrestatieteam op 13 april 2016 in Breda, waarbij een 41-jarige man in zijn woning werd geraakt door kogels. Het AT werd geconfronteerd met een aan te houden verdachte met twee wapens in zijn handen, gericht op de arrestatieteamleden.

Twitter

Rijksrecherche

De Rijksrecherche waakt over de integriteit van de Nederlandse overheid.

De Rijksrecherche levert nationaal en internationaal een bijdrage aan het waarborgen van een betrouwbare overheid. Zij verricht onpartijdig en met distantie onderzoek naar (vermeend) strafbaar gedrag van -in het bijzonder- overheidsfunctionarissen.

Zie ook