Rechercheassistent

Vacaturetype
Vacature Rijksrecherche
Naam organisatie
Rijksrecherche
Vacaturenummer
OM-4487
Publicatiedatum
9 maart 2021
Sluitingsdatum
22 maart 2021

De Rijksrecherche is een onderdeel van het Openbaar Ministerie. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan het waarborgen van de integriteit en het vertrouwen in de Nederlandse overheid. Dit doen we door in opdracht van het Openbaar Ministerie onpartijdig onderzoek uit te voeren naar (vermeend) strafbaar gedrag van met name ambtenaren en bestuurders. De onderzoeken richten zich voornamelijk op corruptie gerelateerde misdrijven. Ook doen we onderzoek naar incidenten waarbij personen ten gevolge van politieoptreden ernstig gewond raken en/of komen te overlijden.

De Rijksrecherche is een landelijke organisatie die werkt vanuit vier regio’s. De regiokantoren zijn gevestigd in Zwolle (Noord Oost), ’s-Hertogenbosch (Zuid), Amsterdam (West II) en Den Haag (West I). In Den Haag zijn tevens de directie, het stafbureau, de afdeling Recherche Informatie en Specialismen en de afdeling Bedrijfsvoering gehuisvest. Er werken in totaal 130 medewerkers bij de Rijksrecherche met diverse achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Wij geloven in de kracht van diversiteit en inclusie. Denk bij diversiteit niet alleen aan bijvoorbeeld geslacht, culturele achtergrond of seksuele geaardheid, maar ook aan een arbeidsbeperking en verscheidenheid in opleiding en werkervaring. Daarnaast streven wij naar een inclusieve organisatiecultuur.

De Rijksrecherche is volop in beweging. Innovatie en flexibiliteit zijn belangrijke kernbegrippen, zowel in de werkprocessen als de werk- en denkkracht van de medewerkers. We hebben strategische- en tactische allianties met partners als de politie, bijzondere opsporingsdiensten, inlichtingen- en inspectiediensten, het openbaar bestuur en de wetenschap. De komende jaren zetten we in op groei.

Wij zoeken

Een representatieve enthousiaste collega, die het een uitdaging vindt om het rechercheproces te ondersteunen. Je hebt ervaring in het samenstellen van onderzoeks- en procesdossiers. Je weet de voor het onderzoek noodzakelijke informatie te vergaren en je legt dit nauwkeurig vast. Accuratesse, vakmanschap en samenwerking is waar jij voor staat! Verder ben je flexibel inzetbaar, stressbestendig en bereid om opgeleid te worden tot de BHV-er van de afdeling.

Naast de kernwaarden Professionele Integriteit en Samenwerken beschik je aantoonbaar over de volgende competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Probleemanalyse
 • Omgang met details
 • Discipline
 • Energiek

Daarnaast heb je

 • Mbo 4 werk- en denkniveau
 • Een boa - diploma

Wat ga je doen?

Als rechercheassistent ben jij een belangrijke schakel in het verwerken van de administratie (processen-verbaal) binnen onderzoeken. Je voert aangeleverde gegevens en informatie uit opsporingsonderzoeken in geautomatiseerde gegevensbestanden in. Je selecteert, codeert en rubriceert deze. Je assisteert bij het voorbereiden (verhoorplan) en uitvoeren van verhoren. Je assisteert bij het voorbereiden van doorzoekingen, notuleert de bevindingen, registreert en beheert de in beslag genomen administraties en goederen. Ook controleer je conform voorschriften, regelingen en interne procedures de volledigheid, juistheid en validiteit van de ingevoerde gegevens in geautomatiseerde systemen. Je voert zelfstandig of in samenwerking met anderen delen van opsporingsonderzoeken uit, zoals het  uitluisteren en –werken van telefoontaps, OVC-gesprekken, portofoon- en mobilofoonverkeer en het bekijken van video-opnamen. Daarnaast lees je ook digitale mediadragers uit ten behoeve van informatievergaring. Een deel van jouw werkzaamheden omvat ook facilitaire taken.

Waar ga je werken?

We zoeken een rechercheassistent voor de regio West II met standplaats Amsterdam. Het team (tactisch) rechercheurs dat je gaat ondersteunen is 22 man groot.


Wat bieden wij?

Wij bieden een functie voor 36 uur per week. Het betreft de LFNP-functie medewerker intake & services, gewaardeerd in schaal 6 Bbp. Verder bieden wij relevante opleidingen en trainingen die gericht zijn op de politiek-bestuurlijke omgeving waarin je de werkzaamheden gaat verrichten.

Wat verder belangrijk is

 • Binnen de Rijksrecherche onderkennen we de meerwaarde van divers samengestelde teams.
 • Een veiligheidsonderzoek en een referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).

Interesse?
Heb je vragen over de inhoud van de functie of over de procedure? Neem dan op werkdagen tussen 08.00 en 15.00 uur contact op met Personeelszaken, telefoon: 088-6995289. Of stuur je vragen per mail: pz@rijksrecherche.nl.

Sollicitatiewijze
Upload je sollicitatiebrief en cv vóór 22 maart o.v.v. vacaturenummer OM-4487 via deze link.

Hoe we vorm geven aan de procedure na de briefselectie is afhankelijk van de ontwikke­lingen van de landelijke coronamaatregelen