Ernstige geweldsaanwending door politiefunctionarissen

Alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen of andere ernstige geweldsaanwending met ernstig letsel of de dood tot gevolg worden door de Rijksrecherche onderzocht. Onder het directe gezag en beheer van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, verricht de Rijksrecherche met distantie onpartijdig onderzoek.

Objectiviteit
Vormen van agressie en intimidatie in de maatschappij vragen om gepast handhavend optreden van politiemensen. Onderzoek naar geweldsaanwending door politiefunctionarissen met ernstige gevolgen dient objectief en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Dit is zowel van groot belang voor slachtoffers en nabestaanden, als voor de betrokken politiefunctionarissen. Bovendien is het essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in een rechtvaardige politie en integere overheid.