Ernstige geweldsaanwending door politiefunctionarissen

Alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met ernstig letsel of dood tot gevolg worden onderzocht door de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie. Onder gezag van een Officier van Justitie doet de Rijksrecherche met distantie onpartijdig onderzoek. Als de Rijksrecherche het onderzoek heeft afgerond beoordeelt het OM op grond van de onderzoeksresultaten of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig is geweest.

Objectiviteit
Vormen van agressie en intimidatie in de maatschappij vragen om gepast handhavend optreden van politiemensen. Onderzoek naar geweldsaanwending door politiefunctionarissen met ernstige gevolgen dient objectief en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Dit is zowel van groot belang voor slachtoffers en nabestaanden, als voor de betrokken politiefunctionarissen. Bovendien is het essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in een rechtvaardige politie en integere overheid.