Informatie bij vragen, advies, doorverwijzing voor eventuele aangifte

Advieswijzer
Hier vindt u informatie die u als persoon in dienst van of werkzaam voor de overheid kan helpen in te schatten of een door u waargenomen misstand en/of integriteitschending reden is voor aangifte van een (ambts)misdrijf.

Zoals:
• Informatie over ambtsmisdrijven en het belang van strafrechtelijk onderzoek;
• Advies over de vraag of informatie waarover u beschikt reden is aangifte te doen;
• Advies dat u helpt bij de inschatting of u verplicht bent aangifte te doen van een misdrijf;

Contact
U kunt bellen met 088 - 699 2890. Wij kunnen u dan helpen met uw inschatting of aangifte nodig is. Ook kunnen wij u behulpzaam zijn met het doorverwijzen naar de instantie waar u aangifte kunt doen of terecht kunt met vragen.

U kunt vooraf onze advieswijzer raadplegen over wat te doen als u kennis heeft van een mogelijk (ambts)misdrijf en voor uitleg over de werking van strafrechtelijk onderzoek.


Waarom aangifte?
Vaak kan een (ernstige) misstand of integriteitschending binnen een overheidsorganisatie worden aangekaart, onderzocht en opgelost. Soms  is strafrechtelijk optreden nodig om de integriteit van het openbaar bestuur, het politieke bedrijf en het ambtenarenapparaat te beschermen.

Bijvoorbeeld omdat:
• Voorkomen moet worden dat de situatie  van kwaad tot erger wordt, en de onderzoeksmogelijkheden van het strafrecht nodig zijn om de waarheid op tijd boven tafel te krijgen.
• Het strafrecht onpartijdig is: opsporingsdiensten als de Rijksrecherche zijn geen opdrachtnemer en staan ook los van een door een misstand getroffen organisatie.
• Strafrechtelijk onderzoek kan leiden tot veroordeling van de verdachte. Dan kan de dader bijvoorbeeld moeilijker aan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) komen. De veroordeelde dader kan dan niet in een overheidsfunctie werkzaam zijn en daar dus ook niet meer zijn criminele activiteiten voortzetten.
• Voor ambtenaren, bestuurders, rechters en andere overheidsdienaren aangifteplicht geldt als zij door hun werk kennis hebben van een ambtsmisdrijf. Het gaat hier om misdrijven waarbij personen in dienst van of werkzaam voor de overheid betrokken zijn. Of in een bepaald geval strafrechtelijk onderzoek nodig is, bepaalt de officier van justitie, al dan niet op voordracht van de Rijksrecherche, politie of een bijzondere opsporingsdienst. Dan moet wel bekend zijn dat er zich een mogelijk misdrijf binnen de overheid voordoet. Aangifte is een belangrijk middel om dit te weten te komen. In een aantal gevallen is aangifte verplicht. Dat geldt vooral bij zeer ernstige delicten tegen de staat, het koningshuis of tegen het leven van mensen, en bij zware zedendelicten.