Cijfers schietincidenten 2021

De Rijksrecherche heeft in 2021 onderzoek gedaan naar 21 schietincidenten. In deze gevallen hebben politiefunctionarissen in de uitoefening van hun functie gebruik gemaakt van een vuurwapen. Bij deze schietincidenten vielen 2 dodelijke slachtoffers en raakten 25 mensen gewond.

In alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met letsel of dood tot gevolg doet de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie, onderzoek. Onder gezag van een officier van justitie doet de Rijksrecherche met distantie onpartijdig onderzoek. Als de Rijksrecherche het onderzoek heeft afgerond beoordeelt het OM op grond van de onderzoeksresultaten of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig is geweest.

Vormen van agressie en intimidatie in de maatschappij vragen om gepast handhavend optreden van politiemensen. Onderzoek naar geweldsaanwending door politiefunctionarissen met ernstige gevolgen dient objectief en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Dit is zowel van groot belang voor slachtoffers en nabestaanden, als voor de betrokken politiefunctionarissen. Bovendien is het essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in een rechtvaardige politie en integere overheid.

Hieronder het overzicht over de periode 2017 - 2021: 

2017

 • Aantal schietincidenten: 23
 • Aantal gewonden: 20
 • Aantal dodelijke slachtoffers: 3

2018

 • Aantal schietincidenten: 27
 • Aantal gewonden: 26
 • Aantal dodelijke slachtoffers: 3

2019

 • Aantal schietincidenten: 16
 • Aantal gewonden: 12
 • Aantal dodelijke slachtoffers: 4

2020

 • Aantal schietincidenten: 22
 • Aantal gewonden: 18
 • Aantal dodelijke slachtoffers: 5

2021

 • Aantal schietincidenten: 21
 • Aantal gewonden: 25
 • Aantal dodelijke slachtoffers: 2

Rapport

In 2021 is in opdracht van de nationale politie en de Rijksrecherche voor het eerst wetenschappelijk onderzoek gedaan naar patronen, context en slachtoffers van politie-incidenten met een fatale afloop. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in deze ingrijpende incidenten. Dit is breder dan alleen schietincidenten. Het gaat hierbij ook om mensen die overlijden in een politiecel, bijvoorbeeld na drank/drugs gebruik, na inzet van andere geweldsmiddelen door de politie of na een achtervolging. Het hele rapport is hier terug te lezen.